Film

Copyright © All Rights Reserved Loggin>

Peter 2

Film ett är den gamla filmen som är gjord som en animering, Meningen är att man utgår från den och gör en riktig film med riktiga bilder.

Film två här har jag bytt ut delar och gjort en grov huggen idèe film, som på inget vis är klar utan bara som en tanke så ni ser hur det kan komma bli, Meningen är ju att allt det gamla ska bort och ersättas med riktiga bilder. I Skola/Näringslivs perspektiv! med elever i centrum som tittar på vad som finns i huvudstaden som kommer från Töreboda företag!! meningen är att 4 elever ska titta och upptäcka, som statister hur företagen i Törebodas kraftgrupp är representerade i Stockholm, uifrån en delvis påhittad historia. Där ni som företag får hjälpa till med studiebesök och vad ni vill förmedla för information. Detta är bara början och vi hoppas att det ska gynna elever&företag i Töreboda